top of page
Young blonde caucasian man with cap petting a domesticated dark brown Icelandic mare. Huma

Paardencoaching

"Een paard voelt de energie die het resultaat is van onze (onbewuste) gevoelens en gedachten." 

Paarden zijn vluchtdieren en leven in een kudde. Bij paardencoaching wordt de natuur van het paard ingezet als hulpmiddel voor mensen. Om veilig in de kudde te leven en - als nodig - samen te kunnen vluchten screenen paarden de energie van hun omgeving en kuddegenoten.

 

Tijdens een paardencoaching ziet het paard jou als een nieuwe (weliswaar tweebenige) kuddegenoot. Om er zeker van te zijn dat hij met deze nieuwe kuddegenoot in geval van gevaar zo veilig mogelijk kan zijn, zal hij nadrukkelijk willen weten of de ander gezond en sterk, maar vooral ontspannen is. Zodat jullie samen kunnen vluchten. 

Uit ervaring blijkt dat een paard direct de energie weerspiegelt die bij de persoon aanwezig is en laat zien wat hij voelt. Dit doet hij altijd om zijn kuddegenoot te helpen en te ontspannen. Paarden reageren daarbij niet op wat er in ons hoofd omgaat. Ze voelen wel haarfijn de energie die het resultaat is van onze (vaak onbewuste) gevoelens en gedachten. De paardencoach zal hetgeen wat het paard weerspiegelt 'vertalen' naar de persoon, met als doel om helderheid te verschaffen in de werking van (vaak onbewuste) belastende of belemmerende patronen. En vervolgens om beweging te krijgen in deze diepgewortelde patronen of soms zelfs opgelopen trauma, die zeer regelmatig hun oorsprong vinden in de systemische en psychologische werking van sociale systemen zoals bijvoorbeeld families, verenigingen, organisaties of bedrijven. 

Wat je ook remt of belemmert. Of waar je dan ook 'last' van hebt: in basis komt het erop neer dat spanning (om welke reden dan ook) soms al voor langere tijd is vastgehouden en is opgeslagen in ons lichaam. Tijdens een paardencoaching helpt het paard je door zijn natuurlijke weerspiegeling om je bewust te worden van de spanning die je met je meedraagt waardoor je die los kunt laten. 

Dat loslaten is vervolgens niet iets wat je 'doet' maar wat op een dieper niveau gebeurt. Ik noem dat zielsniveau. Want door dingen te benoemen ontstaat er beweging, en door beweging ontstaat ruimte.

Wil je meer weten over een individuele sessie, een workshop of kennismaking paardencoaching? Neem vrijblijvend contact op.

bottom of page